Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Laboratorium konserwatorskie

„500 LAT BIAŁORUSKIEJ KSIĄŻKI DRUKOWANEJ”

Autor: lab_kon, 01-10-2017

W dniach 14-15 września bieżącego roku odbyła się konferencja „500 lat białoruskiej książki drukowanej”, organizowana przez Białoruską Bibliotekę Narodową. Miejscami obrad sympozjum były nowo wybudowany gmach Białoruskiej Biblioteki Narodowej w Mińsku oraz Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu. W wydarzeniu uczestniczył pracownik Laboratorium Konserwatorskiego Zbiorów Bibliotecznych, Maciej Wieczorek, który wygłosił referat poświęcony działalności Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych.

PATRIMONIUM – BADANIE RĘKOPISU

Autor: lab_kon, 03-07-2017

 

Obiekt badano metodą kontaktową (odciskową). Próby pobrano z siedmiu miejsc. Na trzech bibułach wyrosły grzyby pleśniowe (4x Aspergillus sp. i 3x grzyby strzępkowe bez cech morfologicznych umożliwiających identyfikację). Obiekt poddano dezynfekcji tlenkiem etylenu i powtórzono badanie. Po dezynfekcji nie obserwowano wzrostu mikroorganizmów.

***

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” realizowany jest środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz budżetu państwa.

PLAKAT

Autor: lab_kon, 01-04-2017

Na obiekcie były widoczne okiem nieuzbrojonym ślady działalności mikrobiologicznej.
Z pobranych prób izolowano grzyby pleśniowe z rodzajów Penicillium sp. i Aspergillus sp.
Obiekt poddano dezynfekcji tlenkiem etylenu.
Pobrano ponownie próby z tych samych miejsc.
01-calosc-lico

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Modified by CombineZP

Modified by CombineZP

16-penicillium-i

Modified by CombineZP

Modified by CombineZP

Modified by CombineZP

Modified by CombineZP

Nie wyizolowano mikroorganizmów.