Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Laboratorium konserwatorskie

BADANIE STARYCH DRUKÓW

Autor: lab_kon, 10-10-2018

Pomimo śladów działania wody, z obiektów izolowano jedynie pojedyncze jednostki grzybów pleśniowych powszechnie występujących w powietrzu atmosferycznym (Penicillium sp., Cladosporium sp.).

PATRIMONIUM – BADANIE RĘKOPISU

Autor: lab_kon, 25-07-2018

Obiekt zbadano metodą oddciskową. Na dwóch szalkach zaobserwowano wzrost grzybów z rodzajów Aspergillus sp. i Botrytis sp. Ze względu na stan zachowania i rodzaj wyhodowanych mikroorganizmów rękopis poddano dezynfekcji tlenkiem etylenu. Skuteczność metody potwierdzono przeprowadzając powtórnie badanie, w wyniku którego nie zaobserwowano powtórnego wzrostu organizmów.

***

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” realizowany jest środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz budżetu państwa

PATRIMONIUM – BADANIE ATLASU Z 1647 ROKU

Autor: lab_kon, 05-04-2018

Obiekt nosi ślady aktywności mikroorganizmów, działania wody oraz bezkręgowców.

Badania wykazały jednak, iż jest stabilny mikrobiologicznie.

***

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” realizowany jest środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjneg o Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz budżetu państwa.