Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

konserwacja masowa

1827: TEODOR FORTUŃSKI

Autor: zkmzb, 08-11-2016

Odkwaszamy też XIX-wieczną część Biblioteki Wilanowskiej. Niedawno trafił do naszej Pracowni dyplom dla o.Teodora Fortuńskiego (1776-1833) – w latach 1825-28 przeora Jasnej Góry. Dokument odbito na jedwabiu i uwierzytelniono papierową pieczęcią.  Całość naklejono , prawdopodobnie w I pol. XX w.,  na karton. Powodem było przecieranie się delikatnego jedwabiu w miejscach złożenia. Z tego też powodu obecnie tekst dokumentu lekko faluje , a ramki bordiury nie mają kątów prostych.

Zaplanowano podstawowe zabiegi konserwatorskie – po delikatnym oczyszczeniu z kurzu, odwrocie zostanie odkwaszone ręcznie preparatem Bookkeeper. Dokument posiada dopasowaną ochronną teczkę z materiałów bezkwasowych.

Przeor Fortuński należał do wielbicieli muzyki,   Józef Elsner dedykował mu hymn o św. Pawle Pierwszym Pustelniku: Ciebie, Pawle, pustyni ozdobo…. Bliskie związki Elsnera z klasztorem częstochowskim zostały potwierdzone aktem nadania Józefowi Elsnerowi tytułu konfratra Zakonu paulinów  – akt podpisał o. Teodor Fortuński, jako ówczesny prowincjał polski (1825-1831).

kopia-kadr-skal-dsc06469kopia-skal-dsc06470

KONSERWACJA OPRAWY W ZBIORACH NOWSZYCH

Autor: zkmzb, 16-07-2014

Zbiory nowsze  posiadają zwykle oprawy wydawnicze. Nie zawsze są to twarde sztywne okładki. Na zdjęciu pokazujemy okładkę broszury z 1872 r. – z cienkiego papieru, bardzo nietrwałą,  z wieloma ubytkami –  – uzupełnioną masą papierniczą w odpowiednim kolorze. Po przycięciu do formatu będzie dołączona do odkwaszonego bloku kart.

Dlaczego zajmujemy się takim niedużym, nieciekawym kawałkiem papieru?

Ponieważ  okładki tego rodzaju są rzadkością, szybko ulegały uszkodzeniu i były wyrzucane a książka lub broszura – jeśli była cenna dla właściciela  – była przeoprawiana w twardą, często  bezosobową, oprawę introligatorską  (al)

fot: al

28 CZERWCA 1919: TRAKTAT WERSALSKI

Autor: zkmzb, 25-06-2014

Traktat wersalski – układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Ratyfikowano go 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.

Cenne mapy zakupione przez Bibliotekę Narodową w 2012r, są interesującym dokumentem, składającym się z map wyznaczających przebieg granicy pomiędzy  Polską a Niemcami, ustalonej na mocy traktatu. Jest to prawdopodobnie kolejna wersja dokumentu (nie kopia). Cały komplet posiada Archiwum Państwowe w Poznaniu.  Do BN zakupiono zestaw składający się z 6 sekcji E, F, G, H, J, K  zawierający 180 map . Oprócz map w zestawie znajduje się ok. 100 arkuszy Komisji Międzynarodowej z pieczątką (suchym tłokiem) oraz podpisami 5 Komisarzy (Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii).

Sekcje dzielą się  na odcinki. Każdy odcinek na swój numer i jest pokazany na mapie w skali 1:5000.  Zaznaczono na niej takie detale jak kamienie graniczne i szczegóły terenu jak rzeki, mosty, lasy, wiatraki, dwory, działki prywatne z nazwiskami właścicieli, itp

Mapy trafiły do nas do odkwaszania i zwróciły naszą uwagę ze względu bardzo wiele mediów  użytych do ich sporządzenia. Podstawą każdej z nich jest druk w technice litografii, większość jest ręcznie podmalowana, na niektórych są odciski stempli informacyjnych oraz ręcznie napisane czerwonym tuszem nazwy i informacje.  Niektóre odcinki ilustrowane są drukowanymi fragmentami map – wyciętymi i naklejonymi na arkusz.  Przejścia graniczne i mosty są sfotografowane a zdjęcie doklejone jako ilustracja bezpośrednio na arkusz.  Ze względu na opisane powyżej media mapy mogły być bezpiecznie odkwaszane jedynie w procesie bezwodnym.

Przed odkwaszeniem mapy przejrzano, oczyszczono z kurzu i wykonano drobne naprawy metodami tradycyjnymi [podklejenie rozdarć i pęknięć w grzbiecie]. Arkusze z fotografiami  odłączono i wykonano delikatne odkwaszanie ręczne w systemie Bookkeeper Spray.  Pozostałe mapy odkwaszono w głównej instalacji Bookkeeper. (al.)

fot.: AB