Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

zbiory w konserwacji

28 CZERWCA 1919: TRAKTAT WERSALSKI

Autor: zkmzb, 25-06-2014

Traktat wersalski – układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Ratyfikowano go 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.

Cenne mapy zakupione przez Bibliotekę Narodową w 2012r, są interesującym dokumentem, składającym się z map wyznaczających przebieg granicy pomiędzy  Polską a Niemcami, ustalonej na mocy traktatu. Jest to prawdopodobnie kolejna wersja dokumentu (nie kopia). Cały komplet posiada Archiwum Państwowe w Poznaniu.  Do BN zakupiono zestaw składający się z 6 sekcji E, F, G, H, J, K  zawierający 180 map . Oprócz map w zestawie znajduje się ok. 100 arkuszy Komisji Międzynarodowej z pieczątką (suchym tłokiem) oraz podpisami 5 Komisarzy (Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii).

Sekcje dzielą się  na odcinki. Każdy odcinek na swój numer i jest pokazany na mapie w skali 1:5000.  Zaznaczono na niej takie detale jak kamienie graniczne i szczegóły terenu jak rzeki, mosty, lasy, wiatraki, dwory, działki prywatne z nazwiskami właścicieli, itp

Mapy trafiły do nas do odkwaszania i zwróciły naszą uwagę ze względu bardzo wiele mediów  użytych do ich sporządzenia. Podstawą każdej z nich jest druk w technice litografii, większość jest ręcznie podmalowana, na niektórych są odciski stempli informacyjnych oraz ręcznie napisane czerwonym tuszem nazwy i informacje.  Niektóre odcinki ilustrowane są drukowanymi fragmentami map – wyciętymi i naklejonymi na arkusz.  Przejścia graniczne i mosty są sfotografowane a zdjęcie doklejone jako ilustracja bezpośrednio na arkusz.  Ze względu na opisane powyżej media mapy mogły być bezpiecznie odkwaszane jedynie w procesie bezwodnym.

Przed odkwaszeniem mapy przejrzano, oczyszczono z kurzu i wykonano drobne naprawy metodami tradycyjnymi [podklejenie rozdarć i pęknięć w grzbiecie]. Arkusze z fotografiami  odłączono i wykonano delikatne odkwaszanie ręczne w systemie Bookkeeper Spray.  Pozostałe mapy odkwaszono w głównej instalacji Bookkeeper. (al.)

fot.: AB

4 CZERWCA 1989: PIERWSZE WOLNE WYBORY

Autor: zkmzb, 04-06-2014

Niedawno odkwaszaliśmy plakaty wyborcze z przed 25 lat… To nasza historia najnowsza. Niektórzy z nas dobrze pamiętają te pierwsze wybory i plakaty Solidarności… większość zachowana jest w dobrym stanie, wymagają jedynie odkwaszenia i … przechowania dla kolejnych pokoleń(al)

fot: al

KONSERWATOR TO LUBI: PRZED ERĄ TAŚMY KLEJĄCEJ….

Autor: zkmzb, 07-05-2014

Często do konserwatora trafiają obiekty poddane już wcześniej amatorskim naprawom. Zanim pojawiła się taśma klejąca – powodująca nieodwracalne zmiany w papierze – radzono sobie inaczej. Często podklejano rozdarcia paskami papieru przy użyciu klejów naturalnych. Wadą tego rozwiązania było zmarszczenie papieru i widoczna deformacja jego powierzchni. Klej utrwalał również zabrudzenia czy przebarwienia papieru w miejscu zastosowania. Z punktu widzenia konserwatora było to jednak skuteczne rozwiązanie i…odwracalne…. Radzono sobie też inaczej – igłą i nitką …. takie naprawy jest  teraz łatwo usunąć, nie trzeba usuwać warstwy kleju, a miejsce rozdarcia wystarczy dobrze oczyścić przed połączeniem. (al)

fot: al