Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Konserwacja tradycyjna

SZTAMBUCH KORY PINARD

Autor: zkzb, 10-01-2019

Album podarowany Korze Pinard przez Juliusza Słowackiego w 1832 roku zawiera wpisy różnych autorów, w tym autograf samego Wieszcza.

Przy zabezpieczaniu obiektu tak wyjątkowego i wartościowego konserwatorzy IZKB ograniczają ingerencję do koniecznego minimum.

Akwarela, naklejona na kartę 9 posiadała duży ubytek oraz pęknięcie papierowego podłoża w dolnej części arkusza po prawej stronie. W celu wykonania naprawy krawędź akwareli po prawej stronie została oddzielona od karty albumu. Wykonano reperację uszkodzenia i uzupełnienie ubytku papierowego podłoża za pomocą bibułki japońskiej, po czym doklejono ponownie krawędzie akwareli do karty albumu.

Pęknięcia safianu w przegubach oprawy zostały zreperowane z użyciem klajstru pszennego i bibułki japońskiej.

Po przeprowadzeniu prób odporności warstwy malarskiej oraz rękopiśmiennej na działanie roztworów alkoholu metylowego, karty albumu zostały odkwaszone  roztworem 1% wodorotlenku baru w metanolu.

KONSERWACJA W RAMACH PROJEKTU PATRIMONIUM

Autor: zkzb, 07-05-2018

 

Rękopis z lat 1595-1605, przeznaczony do digitalizacji w ramach projektu Patrimonium. Konserwatorzy zatrudnieni w Instytucie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, wobec każdego materiału bibliotecznego podejmują indywidualną decyzję o wyborze optymalnej metody pracy, służącej maksymalnemu zachowaniu oryginalnej struktury i uczytelnieniu zapisu wykonanego na kartach książki. Prezentowany tu rękopis został napisany brązowym atramentem na kartach papieru czerpanego, ułożonych w arkuszowe składki, szyty na 3 podwójne zwięzy sznurkowe, zachowany bez oprawy. Karty początkowe i końcowe rękopisu były bardzo mocno zniszczone i oderwane od bloku. Zabiegi konserwatorskie polegały na oczyszczeniu, wyprostowaniu uszkodzonych kart i połączeniu ich z blokiem. Zamiast rekonstrukcji oprawy wykonano konserwatorskie, specjalistyczne opakowanie ochronne z trwałego papieru holenderskiego, wyprodukowanego w 100% z czystej celulozy bezpiecznego dla 500 letniego rękopisu.

 

MAKSIMUM ZACHOWANIA – MINIMUM INGERENCJI

Autor: zkzb, 31-10-2017

 

MAKSIMUM ZACHOWANIA – MINIMUM INGERENCJI

Podczas 5. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO  2017, 8-ego listopada odbędzie się konferencja współorganizowana przez  Bibliotekę Narodową i jak zwykle poświęcona ochronie i konserwacji materiałów bibliotecznych przechowywanych w bibliotekach polskich. W tym roku zaproponowaliśmy dyskusję na temat niezwykle ważny dla ochrony zabytków – Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji. Od wielu lat zachodzą zmiany w metodyce prac konserwatorskich realizowanych w pracowniach konserwatorskich  bibliotek polskich. W związku z tym, że skala zmian jest ogromna i odnosi się do bardzo wielu obszarów ochrony materiałów bibliotecznych celowo chcemy ją mocno wyartykułować dla środowiska bibliotekarskiego.

 

Powyżej przykłady konserwacji zachowawczej dwóch rękopisów ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Pierwszy zawiera na ponad 1171 kartach kazania z lat 1648-1690 spisane w Królewcu, drugi to rękopis prawosławny spisany w 1699 roku.

 

Zapraszamy na konferencję i do odwiedzania bloga Dobre zachowanie.

 

http://www.targidziedzictwo.pl/