Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Konserwacja tradycyjna

NADZÓR KONSERWATORSKI NAD PRZEPROWADZKĄ ZBIORÓW

Autor: zkzb, 11-09-2020

W Bibliotece Narodowej znajdują się nietypowe dla zbiorów bibliotecznych obiekty, są to między innymi rzeźby oraz obrazy olejne. Niektóre z nich są częścią oryginalnego wyposażenia Biblioteki Wilanowskiej.

W okresie letnim Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych był zaangażowany w nadzór konserwatorski nad przeniesieniem tej części kolekcji do Gmachu Głównego, na czas prac remontowych obejmujących Pałac Krasińskich w ramach projektu Skarbiec Piśmiennictwa Rzeczypospolitej: https://www.bn.org.pl/projekty/skarbiec-pismiennictwa-rzeczypospolitej—rewitalizacja-i-aranzacja-wnetrz-palacu-rzeczypospolitej/modernizacja-energetyczna/o-projekcie/

W ramach nadzoru sformułowane zostały zalecenia dotyczące materiałów i opakowań transportowych oraz samego transportu obiektów. Pracownicy IKZB wykonali prace zabezpieczające kolekcję przed uszkodzeniem w transporcie, między innymi okrycia ochronne, wypełnienia amortyzujące, mocowanie elementów unieruchamiających. Przemieszczenie zbiorów oraz ich wypakowanie i umieszczenie w magazynach w Gmachu Głównym odbyło się w obecności konserwatora. Kolekcja będzie w bezpiecznych warunkach czekać na powrót do odnowionych pomieszczeń Pałacu Rzeczypospolitej.

SCALENIE ROZKRUSZONEJ PIECZĘCI WOSKOWEJ

Autor: zkzb, 10-03-2020

Zabieg przeprowadzono w celu przygotowania dokumentu pergaminowego do digitalizacji. Scalenie fragmentów wosku wykonano z zastosowaniem substancji klejącej. Wybrano żywicę syntetyczną Aquazol 500 czyli poli(2-etylo-2-oksazolinę), która ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach konserwacji dzieł sztuki. Jest to polimer o dobrej odporności na starzenie. Żywica cechuje się całkowitą rozpuszczalnością między innymi w wodzie, etanolu, acetonie. Jej pH w roztworze wodnym jest obojętne (6-7).

Zastosowanie roztworu Aquazolu 500 w wodzie pozwoliło na skuteczne scalenie fragmentów pieczęci bez użycia podwyższonej temperatury i naruszania struktury wosku. Zabieg jest odwracalny. Tempo wysychania spoiny pozwoliło na precyzyjne dopasowanie fragmentów, pieczęć ponownie stała się czytelna.

 

PRZYGOTOWANIE KONSERWATORSKIE KODEKSU DO UDOSTĘPNIENIA

Autor: zkzb, 08-11-2019