Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O BLOGU

Witamy na blogu konserwacji i ochrony zbiorów bibliotecznych „Dobre zachowanie”. Blog tworzony jest przez pracowników trzech zakładów:

Zakład-Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych

  • Bogdan F. Zerek
  • Jakub Piechal
  • Olga Dudek

Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

  • Bartosz Szymański

Zakład Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych

  • Agata Lipińska
  • Foto: Anna Bujniewicz, Agata Lipińska, Igor Nowak, Aleksandra Prokop

Na co dzień w naszej pracy zajmujemy się ochroną zbiorów.

Ochrona zbiorów jest zespołem różnorodnych i złożonych działań, zmierzających do zapewnienia zbiorom bezpieczeństwa i dobrego stanu zachowania.

W Bibliotece Narodowej obiekty, podlegające ochronie, przechowywane są w gmachu w al. Niepodległości oraz w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich. Cały zbiór biblioteczny – podzielony na wartościujące go kategorie – podlega ochronie konserwatorskiej, na którą składają się:

  • działania profilaktyczne
  • działania konserwatorsko-restauratorskie
  • działania zabezpieczające treść zbiorów (wytwarzanie dokumentów zastępczych).

Celem prac podejmowanych w zakresie ochrony i konserwacji jest zachowanie zbiorów Biblioteki Narodowej w niezmienionym stanie, jak również poprawa stanu zachowania obiektów i kolekcji, będących obecnie w złym stanie lub ulegających szybko postępującemu procesowi naturalnego starzenia.