Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Konserwacja tradycyjna

Autor: zkzb, 09-05-2019

Deformacja konstrukcji kodeksu widoczna na powyższych fotografiach jest często spotykana w obiektach nie posiadających już oprawy. Profil wyokrąglonego grzbietu zmienia się drastycznie z powodu przesuszenia i skurczenia się warstwy kleju glutynowego użytego do zaklejenia jego powierzchni. Taki stan kodeksu bardzo utrudnia bezpieczne otworzenie i przekładanie kart uniemożliwiając przeprowadzenie digitalizacji.

W ramach prac przygotowujących obiekt do skanowania w projekcie Patrimonium wykonano zabieg korygowania profilu grzbietu.

Czynności przeprowadza się po stopniowym nawilżeniu i uelastycznienia kleju. Skrajne części bloku koryguje się ręcznie. Środkową część bloku koryguje się przez wprowadzanie w środki składek arkusza blachy cynkowej większego niż format karty, i stopniowe delikatne wypychanie tych składek. Krawędź blachy jest zabezpieczana papierem, tak aby przez tarcie nie uszkodzić wnętrza składek.

Przeprowadzenie zabiegu jest czasochłonne, wymaga też dużego wyczucia i doświadczenia.

Rękopis po przeprowadzonych zabiegach zabezpieczono w opakowaniu wykonanym na miarę z kartonu bezkwasowego spełniającego wymagania normy ISO 16245.

Pozostałe elementy, w postaci fragmentów kart, zostały rozprostowane, podklejone bibułką japońską i zabezpieczone w obwolucie z wyżej wymienionego kartonu.

***

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” realizowany jest środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz budżetu państwa

Autor: zkzb, 11-02-2019

Przywrócenie podstawowej funkcji oprawy, jaką jest ochrona bloku kart, stanowi warunek bezpiecznej digitalizacji obiektu.

Deska przedniej okładki kodeksu była pęknięta na dwie części, które łączył z już tylko niewielki fragment skóry użytej do wykonania oprawy.

Fragmenty deski połączono stosując wzmocnienie, w postaci dwóch kołeczków drewnianych. Następnie wykonano reperacje rozdarć i ubytków papieru wyklejki oraz kart rękopisu, z zastosowaniem bibuł japońskich oraz klajstru pszennego.

Zabezpieczony w ten sposób obiekt trafi do digitalizacji w ramach programu Patrimonium.

SZTAMBUCH KORY PINARD

Autor: zkzb, 10-01-2019

Album podarowany Korze Pinard przez Juliusza Słowackiego w 1832 roku zawiera wpisy różnych autorów, w tym autograf samego Wieszcza.

Przy zabezpieczaniu obiektu tak wyjątkowego i wartościowego konserwatorzy IZKB ograniczają ingerencję do koniecznego minimum.

Akwarela, naklejona na kartę 9 posiadała duży ubytek oraz pęknięcie papierowego podłoża w dolnej części arkusza po prawej stronie. W celu wykonania naprawy krawędź akwareli po prawej stronie została oddzielona od karty albumu. Wykonano reperację uszkodzenia i uzupełnienie ubytku papierowego podłoża za pomocą bibułki japońskiej, po czym doklejono ponownie krawędzie akwareli do karty albumu.

Pęknięcia safianu w przegubach oprawy zostały zreperowane z użyciem klajstru pszennego i bibułki japońskiej.

Po przeprowadzeniu prób odporności warstwy malarskiej oraz rękopiśmiennej na działanie roztworów alkoholu metylowego, karty albumu zostały odkwaszone  roztworem 1% wodorotlenku baru w metanolu.