Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Konserwacja tradycyjna

Autor: zkzb, 11-02-2019

Przywrócenie podstawowej funkcji oprawy, jaką jest ochrona bloku kart, stanowi warunek bezpiecznej digitalizacji obiektu.

Deska przedniej okładki kodeksu była pęknięta na dwie części, które łączył z już tylko niewielki fragment skóry użytej do wykonania oprawy.

Fragmenty deski połączono stosując wzmocnienie, w postaci dwóch kołeczków drewnianych. Następnie wykonano reperacje rozdarć i ubytków papieru wyklejki oraz kart rękopisu, z zastosowaniem bibuł japońskich oraz klajstru pszennego.

Zabezpieczony w ten sposób obiekt trafi do digitalizacji w ramach programu Patrimonium.

SZTAMBUCH KORY PINARD

Autor: zkzb, 10-01-2019

Album podarowany Korze Pinard przez Juliusza Słowackiego w 1832 roku zawiera wpisy różnych autorów, w tym autograf samego Wieszcza.

Przy zabezpieczaniu obiektu tak wyjątkowego i wartościowego konserwatorzy IZKB ograniczają ingerencję do koniecznego minimum.

Akwarela, naklejona na kartę 9 posiadała duży ubytek oraz pęknięcie papierowego podłoża w dolnej części arkusza po prawej stronie. W celu wykonania naprawy krawędź akwareli po prawej stronie została oddzielona od karty albumu. Wykonano reperację uszkodzenia i uzupełnienie ubytku papierowego podłoża za pomocą bibułki japońskiej, po czym doklejono ponownie krawędzie akwareli do karty albumu.

Pęknięcia safianu w przegubach oprawy zostały zreperowane z użyciem klajstru pszennego i bibułki japońskiej.

Po przeprowadzeniu prób odporności warstwy malarskiej oraz rękopiśmiennej na działanie roztworów alkoholu metylowego, karty albumu zostały odkwaszone  roztworem 1% wodorotlenku baru w metanolu.

KONSERWACJA W RAMACH PROJEKTU PATRIMONIUM

Autor: zkzb, 07-05-2018

 

Rękopis z lat 1595-1605, przeznaczony do digitalizacji w ramach projektu Patrimonium. Konserwatorzy zatrudnieni w Instytucie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, wobec każdego materiału bibliotecznego podejmują indywidualną decyzję o wyborze optymalnej metody pracy, służącej maksymalnemu zachowaniu oryginalnej struktury i uczytelnieniu zapisu wykonanego na kartach książki. Prezentowany tu rękopis został napisany brązowym atramentem na kartach papieru czerpanego, ułożonych w arkuszowe składki, szyty na 3 podwójne zwięzy sznurkowe, zachowany bez oprawy. Karty początkowe i końcowe rękopisu były bardzo mocno zniszczone i oderwane od bloku. Zabiegi konserwatorskie polegały na oczyszczeniu, wyprostowaniu uszkodzonych kart i połączeniu ich z blokiem. Zamiast rekonstrukcji oprawy wykonano konserwatorskie, specjalistyczne opakowanie ochronne z trwałego papieru holenderskiego, wyprodukowanego w 100% z czystej celulozy bezpiecznego dla 500 letniego rękopisu.