Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

opieka na kolekcją

PATRIMONIUM: PRZYGOTOWANIE ZBIORÓW DO SKANOWANIA

Autor: zkmzb, 07-06-2018

Program skanowania Patrimonium to jednocześnie wielki przegląd stanu zachowania zbiorów, sięganie po książki i gazety leżące spokojnie od lat w magazynach. Jest to okazja do ich uporządkowania, wymiany opakowań, oczyszczenia i wykonania drobnych prac konserwatorskich. Często okazuje się, że dotarcie do tekstu na potrzeby skanowania jest utrudnione – karty nie otwierają się do końca, cześć treści znika w załamaniu grzbietu,  czasem karty są posklejane  punktowo, czasem okazuje się, że trafiły do Biblioteki w złym stanie, po niewłaściwym przechowywaniu w trakcie licznych polskich zawirowań. Często roczniki czasopism, szczególnie z XIX i I połowy XX w. są kompletowane z pojedynczych numerów  z różnych źródeł.

Na zdjęciach Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego ze stycznia 1842 roku.

 

PATRIMONIUM: MUZYCZNIE

Autor: zkmzb, 12-09-2017

Program Patrimonium jest okazją do wielkiego przeglądu zbiorów. Pod tym kątem typowane są druki i rękopisy muzyczne do wykonania odkwaszania i niezbędnych prac konserwatorskich. Często dopiero ich wykonanie umożliwia bezpieczne zeskanowanie.

***

http://www.bn.org.pl/patrimonium/o-projekcie/

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” realizowany jest środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz budżetu państwa.

PATRIMONIUM: NA RATUNEK DŻSOM

Autor: zkmzb, 14-03-2017

dzs-po-2 dzs-po dzs-po-1dzs-przed2Ruszył kilkuletni program digitalizacji zbiorów Biblioteki Narodowej. Każdy zakład gromadzący zbiory typuje swoje najważniejsze i najciekawsze obiekty. Pracownia Konserwacji Masowej Arkuszy Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych przegląda zbiory z XIX i XX w. , wykonuje prace konserwatorskie – w mniejszym i większym zakresie, tak by było możliwe dobre zeskanowanie obiektów  lub …żeby można było w ogóle je zeskanować. Do najdelikatniejszych,  najbardziej wrażliwych na uszkodzenie obiektów należą zbiory Zakładu Dokumentów Życia Społecznego [ZDŻS]. W naszej pracowni zajmujemy się afiszami  i plakatami sprzed 1939 r. Drukowane na cienkim, maszynowym papierze, mają czasem dość duże rozmiary. Dzisiaj są bardzo kruche, pociemniałe, zwykle pękają wzdłuż miejsc wcześniejszych zagięć. Kruchość papieru powoduje powstawanie ubytków przy krawędziach i załamaniach powierzchni, wyłamywanie się fragmentów podłoża i powolne znikanie informacji.

Na zdjęciach pokazujemy stan zachowania afiszy w momencie przyjęcia do pracowni oraz stan po odkwaszeniu i uzupełnieniu masą papierniczą. Po połączeniu plakatów w całość będą one dodatkowo zalaminowane od strony odwrocia filmoplastem R. Jest to niezbędne działanie, ponieważ taki rodzaj papieru, nawet po odkwaszeniu, dalej jest kruchy i łatwo ulega uszkodzeniom mechanicznym.

[AL]

***

 

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” realizowany jest środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz budżetu państwa.